Bezpojisteni.cz - nejezděte bez pojištění

Obdrželi jste výzvu k zaplacení? Volejte pro informace! tel: 221 772 773
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Otázky a odpovědi

Vše o změnách v povinném ručení po 1.1.2009

Je nutné, aby měl u sebe řidič motorového vozidla kromě zelené karty i doklad o zaplacení povinného ručení, pro případ kontroly Policie ČR?

Email Tisk PDF
Podle § 16 odst. 1, písm. c) z. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, se přestupku dopustí ten, kdo nepředloží při provozu vozidla na požádání příslušníka Policie ČR „doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla“ - od ledna 2009 pak zelenou kartu. Za tento přestupek lze uložit pokutu až 1 500 Kč. Doklad o zaplacení povinného ručení není „dokladem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla“, požadovat jeho předložení při kontrole ze strany Policie ČR nemá oporu v platné právní úpravě.
 

Jak probíhá vypořádání škody způsobené vozidlem bez povinného ručení?

Email Tisk PDF
Škoda je likvidována obdobným způsobem jako škoda z povinného ručení, s těmito rozdíly:

Nároky poškozených jsou vypořádávány do výše zákonných limitů plnění (35 mil. Kč pro věcnou škodu i škodu na zdraví).

Výplaty se neprovádějí z „povinného ručení“ (jež neexistuje), ale z garančního fondu, který spravuje Česká kancelář pojistitelů.

V souvislosti s tím, že vozidlo nebylo pojištěno, následuje postih (regres) vůči povinným osobám (vlastník, provozovatel, řidič škodícího vozidla). Vše, co bylo vyplaceno v rámci řešení škody včetně všech souvisejících nákladů a poplatků, je následně uplatněno proti povinným osobám a nedojde-li z jejich strany k úhradě, pak i následně vymáháno všemi legálně dostupnými metodami soudní řízení nevyjímaje.
 

Jak dlouho zpravidla trvá, než je poškozený odškodněn?

Email Tisk PDF
Nároky za materiální škody jsou vyřešeny většinou velmi rychle, u škod na zdraví se naopak jedná o dlouhodobý proces, protože některé nároky jsou uplatnitelné až s odstupem času (např. ztížení společenského uplatnění zpravidla až po 1 roce od nehody, protože se musí vyčkat na stabilizaci zdravotního stavu).
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL