Bezpojisteni.cz - nejezděte bez pojištění

Obdrželi jste výzvu k zaplacení? Volejte pro informace! tel: 221 772 773
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Otázky a odpovědi Nepojištěná vozidla Jak probíhá vypořádání škody způsobené vozidlem bez povinného ručení?

Jak probíhá vypořádání škody způsobené vozidlem bez povinného ručení?

Email Tisk PDF
Škoda je likvidována obdobným způsobem jako škoda z povinného ručení, s těmito rozdíly:

Nároky poškozených jsou vypořádávány do výše zákonných limitů plnění (35 mil. Kč pro věcnou škodu i škodu na zdraví).

Výplaty se neprovádějí z „povinného ručení“ (jež neexistuje), ale z garančního fondu, který spravuje Česká kancelář pojistitelů.

V souvislosti s tím, že vozidlo nebylo pojištěno, následuje postih (regres) vůči povinným osobám (vlastník, provozovatel, řidič škodícího vozidla). Vše, co bylo vyplaceno v rámci řešení škody včetně všech souvisejících nákladů a poplatků, je následně uplatněno proti povinným osobám a nedojde-li z jejich strany k úhradě, pak i následně vymáháno všemi legálně dostupnými metodami soudní řízení nevyjímaje.
 

Jak probíhá vypořádání škody způsobené vozidlem bez povinného ručení?

Email Tisk PDF
Škoda je likvidována obdobným způsobem jako škoda z povinného ručení, s těmito rozdíly:

Nároky poškozených jsou vypořádávány do výše zákonných limitů plnění (35 mil. Kč pro věcnou škodu i škodu na zdraví).

Výplaty se neprovádějí z „povinného ručení“ (jež neexistuje), ale z garančního fondu, který spravuje Česká kancelář pojistitelů.

V souvislosti s tím, že vozidlo nebylo pojištěno, následuje postih (regres) vůči povinným osobám (vlastník, provozovatel, řidič škodícího vozidla). Vše, co bylo vyplaceno v rámci řešení škody včetně všech souvisejících nákladů a poplatků, je následně uplatněno proti povinným osobám a nedojde-li z jejich strany k úhradě, pak i následně vymáháno všemi legálně dostupnými metodami soudní řízení nevyjímaje.