Bezpojisteni.cz - nejezděte bez pojištění

Obdrželi jste výzvu k zaplacení? Volejte pro informace! tel: 221 772 773
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Otázky a odpovědi Sankce a příspěvky

Sankce a příspěvky ČKP

Jak prokáži, že nejsem povinen hradit příspěvek do garančního fondu?

Email Tisk PDF

Pokud obdržíte od České kanceláře pojistitelů výzvu k uhrazení příspěvku do garančního fondu, pak pro vznesení námitky máte možnost využít dotazníku, který je k výzvě přiložen. Informaci o existenci pojistné smlouvy budete muset přílohou k dotazníku doložit buď potvrzením od pojistitele, že v uvedené době, za které je požadován příspěvek do garančního fondu (nebo její části), bylo vozidlo pojištěno, nebo kopií Zelené karty či kopií pojistné smlouvy.

Aktualizováno ( Úterý, 14 Říjen 2008 15:10 ) Celý článek...
 

Jak probíhá vymáhání příspěvku?

Email Tisk PDF

Na základě § 24c zákona č. 168/1999 Sb. vychází ČKP z informací o pojištěných vozidlech a jejich porovnání s Centrálním registrem vozidel podle § 15 téhož zákona. Pokud zjistí nepojištěné vozidlo, pak zasílá výzvu k úhradě příspěvku, který narůstá každým dnem, po který je vozidlo nepojištěno. Obeslaná osoba má zákonnou 30 denní lhůtu na úhradu příspěvku, anebo na doložení, že vozidlo neprovozovala v rozporu se zákonem. Ke komunikaci s ČKP slouží Dotazník s podrobným návodem, který je k výzvě přiložen.

Aktualizováno ( Úterý, 14 Říjen 2008 15:11 ) Celý článek...
 

Řeší se pokuta za nepojištěné vozidlo zaplacením příspěvku do garančního fondu?

Email Tisk PDF

Nikoliv. Uhrazení příspěvku není pojištěním vozidla a tudíž ani „smazáním“ provinění proti zákonu. Přestupek je porušením zákona, které je jednorázově sankcionováno státem resp. jeho správním orgánem. Jeden přestupek – jedna sankce. Pokud vozidlo za rok, dva opět nepojistíte, nebo opakovaně vozidlo provozujete bez pojištění, opět můžete dostat pokutu ve správním řízení.

Aktualizováno ( Úterý, 14 Říjen 2008 15:11 ) Celý článek...