Bezpojisteni.cz - nejezděte bez pojištění

Obdrželi jste výzvu k zaplacení? Volejte pro informace! tel: 221 772 773
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Otázky a odpovědi O registraci vozidel Co mám dělat, když jsem zjistil, že na registru vozidel dosud nejsem veden u vozidla, jehož jsem vlastníkem.

Co mám dělat, když jsem zjistil, že na registru vozidel dosud nejsem veden u vozidla, jehož jsem vlastníkem.

Email Tisk PDF

Vozidlo jsem koupil a chci jej používat

Se všemi doklady k vozidlu a o nabytí vozidla (kupní smlouva, darovací smlouva), které máte k dispozici nebo které jste schopen získat, se dostavte na příslušný registr vozidel a požádejte o zápis své osoby do registru vozidel. Zde Vám v případě potřeby poskytnou bližší informace.

Vozidlo je v garáži, kůlně, odstavené na pozemku mimo silnici (veřejnou komunikaci a parkoviště).

Pokud vozidlo nehodláte vůbec provozovat, nejste povinen vozidlo k registraci přihlásit. Pokud však předchozí vlastník v registru ohlásil změnu vlastníka vozidla na Vás, potom je nezbytné, abyste se dostavil na registr vozidel se všemi doklady k vozidlu, které máte k dispozici nebo které jste schopen získat a požádal o zapsání své osoby do registru vozidel a současně o dočasné vyřazení vozidla z registru nebo o trvalé vyřazení vozidla podle toho, co odpovídá Vašim záměrům.

Vozidlo patřilo mému zemřelému otci

Pokud jste dědicem vozidla, zřejmě jste dosud tuto skutečnost neohlásil registru vozidel a neprokázal ji příslušným rozhodnutím z dědického řízení. Pokud vozidlo nebylo předmětem dědického řízení, musíte dědické řízení obnovit a až bude o dědictví vozidla pravomocně rozhodnuto, nahlaste a doložte tuto skutečnost registru vozidel.

Aktualizováno ( Úterý, 14 Říjen 2008 15:33 )  

Co mám dělat, když jsem zjistil, že na registru vozidel dosud nejsem veden u vozidla, jehož jsem vlastníkem.

Email Tisk PDF

Vozidlo jsem koupil a chci jej používat

Se všemi doklady k vozidlu a o nabytí vozidla (kupní smlouva, darovací smlouva), které máte k dispozici nebo které jste schopen získat, se dostavte na příslušný registr vozidel a požádejte o zápis své osoby do registru vozidel. Zde Vám v případě potřeby poskytnou bližší informace.

Vozidlo je v garáži, kůlně, odstavené na pozemku mimo silnici (veřejnou komunikaci a parkoviště).

Pokud vozidlo nehodláte vůbec provozovat, nejste povinen vozidlo k registraci přihlásit. Pokud však předchozí vlastník v registru ohlásil změnu vlastníka vozidla na Vás, potom je nezbytné, abyste se dostavil na registr vozidel se všemi doklady k vozidlu, které máte k dispozici nebo které jste schopen získat a požádal o zapsání své osoby do registru vozidel a současně o dočasné vyřazení vozidla z registru nebo o trvalé vyřazení vozidla podle toho, co odpovídá Vašim záměrům.

Vozidlo patřilo mému zemřelému otci

Pokud jste dědicem vozidla, zřejmě jste dosud tuto skutečnost neohlásil registru vozidel a neprokázal ji příslušným rozhodnutím z dědického řízení. Pokud vozidlo nebylo předmětem dědického řízení, musíte dědické řízení obnovit a až bude o dědictví vozidla pravomocně rozhodnuto, nahlaste a doložte tuto skutečnost registru vozidel.

Aktualizováno ( Úterý, 14 Říjen 2008 15:33 )